Mes palaikome savo pacientus, kuriems tik pradedamas gydymas hemodialize, tęsiamas gydymas ir kurie ruošiami inksto transplantacijai, ypač norime jiems ir jų šeimos nariams padėti susiduriant su gyvenimo pokyčiais.

Kas yra socialinė pagalba?

Socialine pagalba vadinamos žmonėms skiriamos paslaugos, kuriomis siekiama stiprinti jų galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime, savarankiškai rūpintis savimi ir įveikti socialinę atskirtį, ypač kai dėl senyvo amžiaus socialiniai gebėjimai prarandami ar dėl neįgalumo išvis neįgyjami. Socialinė pagalba taip pat teikiama siekiant užtikrinti visuomenės saugumą, norint užkirsti kelią asmens, šeimos ir bendruomenės socialinėms problemoms kilti.

Svarbu ir tai, kad gali teikiama ne tik socialinė pagalba į namus su socialinio darbuotojo pagalba ar asmeniniais asistentais, bet paslaugos pasiekiamos ir socialinių paslaugų įstaigose, pavyzdžiui, socialinės globos namuose ar centruose, laikino gyvenimo namuose, net šeimynose. Didžioji dalis socialinių paslaugų teikiamos visose šalies savivaldybėse.

Su kokiomis problemomis susidūrę žmonės ieško socialinės pagalbos?

Kalbant apie socialinę pagalbą, viena aktualiausių jos sričių – socialinė pagalba senyvo amžiaus žmonėms, mat visuomenė sparčiai sensta: Statistikos departamento duomenimis, 2020 m. pradžioje Lietuvoje gyveno kiek daugiau nei pusė milijono 65 metų ir vyresnių asmenų, jų dalis visuomenėje per penkiolika metų padidėjo beveik 4 proc. punktais. Be to, ateityje socialinės paslaugos senjorams taps dar aktualesnės: statistikos agentūra „Eurostat“ prognozuoja, kad 2050 m. pradžioje Lietuvoje vyresnio amžiaus žmonės sudarys 28,5 proc. visuomenės, kai dabar jos dalis siekia 19,9 procento.

Dažnai suteikiama socialinė pagalba neįgaliems asmenims, dar kitaip vadinama socialine slauga – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, Lietuvoje gyvena apie 221 tūkst. asmenų su negalia. Taip pat svarbi socialinė pagalba šeimai, kuriai reikia bent jau laikino atokvėpio nuo asmens priežiūros, kartais tiesiog neįmanoma skirti pakankamai laiko prižiūrimam asmeniui. Taigi, gali būti teikiama ne tik socialinė pagalba senyvo amžiaus žmonėms ar asmenims su negalia, bet ir šiais asmenims rūpintis neišgalinčioms jų šeimoms. Taip pat – skiriama trumpalaikė ar ilgalaikė globa be tėvų likusiems ar socialinę riziką patiriantiems vaikams, juos globojančioms ir prižiūrinčioms šeimoms. Juk kartais prireikia ir psichologinės ar tarpininkavimo pagalbos įveikiant krizes.

Norint pretenduoti į valstybės finansuojamą socialinę pagalbą ar socialinę slaugą, reikėtų kreiptis į savivaldybę ar seniūniją, kurioje gyvenama, ar socialinį darbuotoją. Sprendžiant dėl socialinės pagalbos suteikimo, įvertinamas žmogaus amžius ir jo socialinė situacija, asmens organizmo sutrikimai ir negalia, rizikos ir kitos aplinkybės, tuomet sudaromas socialinės pagalbos planas, nustatomi uždaviniai ir norimi pasiekti rezultatai.

Kitų socialinių paslaugų sąrašas:

  • Asmens konsultavimas, tarpininkavimas, informavimas, atstovavimas;
  • Transporto organizavimas;
  • Maisto produktų nupirkimas ir pagalba buityje, lydėjimas į įstaigas;
  • Emocinė-psichologinė pagalba telefonu ir kt.

Kuo mes galime padėti?

Kaip matome, egzistuoja daugybė socialinės pagalbos modelių, Diaverum taip pat aktyviai teikia socialinę pagalbą: palaikome savo pacientus, kuriems tik pradedamas ar tęsiamas gydymas hemodialize, ruošiamasi inksto transplantacijai.

Didelį dėmesį skiriame ir su gyvenimo pokyčiais susiduriantiems pacientų šeimų nariams, skatiname juos kartu gyventi visavertį gyvenimą. Tad mūsų pacientai gali neabejoti, kad palaikysime juos šioje kelionėje.

delivery-care---lady.jpg

 

Susijęs turinys

Inkstų nepakankamumo mityba
Sveika mityba vaidina svarbų vaidmenį visose lėtinės inkstų ligos stadijose
Inkstų veiklą gerinantys vaistai
Gydymą pritaikome pagal individualius pacientų poreikius
Kineziterapija
Judėjimas gerina gyvenimo kokybę